Czym jest Platforma?

„Polskie Platformy Technologiczne są odpowiednikami Europejskich Platform Technologicznych, których proces tworzenia zapoczątkowała w roku 2003 r. Komisja Europejska. W celu opracowania ważnych dla strategii rozwoju sektorów gospodarki i przyszłościowych technologii krajów Unii Europejskiej, Platformy Technologiczne skupiają: przemysł, instytucje naukowe i finansowe oraz grupy decyzyjne i społeczeństwo. W roku 2004, w ślad za inicjatywą Komisji Europejskiej, zaczęły powstawać Polskie Platformy Technologiczne.

Polska Platforma Technologiczna Innowacyjnej Medycyny zrzesza polskie firmy inwestujące w badania, których działalność ma na celu: poszukiwanie nowych leków, nowych technologii medycznych, unowocześnianie sprzętu medycznego, rozwój badań oraz podejmowanie strategicznych inicjatyw służących innowacji w medycynie.

Polska Platforma Technologiczna „Medycyna Innowacyjna”, w swych działaniach zmierzających ku wypracowaniu strategicznego programu rozwoju polskiego sektora farmaceutycznego, uwzględniała założenia wypracowane przez Europejską Platformę Technologiczną „Innovative Medicine for Europe”. Jednakże twórcy Polskiej Platformy Technologicznej „Medycyna Innowacyjna”, biorąc pod uwagę swe doświadczenia i potrzeby oraz polską specyfikę sektora farmacji, postanowili w strategiczny program sektora Platformy Technologicznej „Medycyna Innowacyjna” wpisać następujące działania:


Porozumienie dotyczące tworzenia Polskiej Platformy Technologicznej Innowacyjnej Medycyny 

Najważniejsze działania Platformy

 • Edukacja wynalazców;
 • Pozyskanie środków na finansowanie badań;
 • Edukacja na temat korzyści, jakie niesie innowacyjność.

Skład Platformy - Grupa inicjatywna

 • Adamed Sp. z o.o.
 • BioContract Sp. z o.o
 • IPPT PAN
 • Read Gene S.A
 • Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S. A

Członkowie Platformy

 • Adamed Sp. z o.o.
 • Biocentrum Sp.z o.o.
 • BioContract Sp. z o.o
 • Biofarm Sp. z o.o.
 • Biomed – Wytwórnia Surowic i Szczepionek
 • Biowet Puławy Sp. z o. o.
 • Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ,,Galena"
 • Instytut Biotechnologii, Surowic i Szczepionek Biomed S.A.
 • Innowacyjno – Wdrożeniowe Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm
 • Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
 • Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne Sp. z o.o
 • Laboratorium Genetyki Molekularnej
 • Novasome Sp. z o.o.
 • NZOZ GENOS Laboratorium Genetyki Medycznej
 • Read Gene S.A.
 • Selvita Sp. z o.o.
 • Synteza Sp. z o.o.
 • Vipharm S.A.
 • WekzMed Sp z o.o.
 • IPPT PAN - Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK)
 • Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S. A.

Cele

„Głównym celem Polskiej Platformy Technologicznej „Medycyna Innowacyjna” jest wspieranie innowacji w zakresie poszukiwania nowych leków, terapii oraz innowacyjnych narzędzi w Polsce oraz wpisanie się w działalność Europejskiej Platformy Technologicznej „Innovative Medicine for Europe.

Celem Polskiej Platformy Technologicznej „Medycyna Innowacyjna” jest:
 • nadzór nad spójnością programową Polskiej Platformy Technologicznej „Medycyna Innowacyjna” założeniami Europejskiej Platformy Technologicznej – „Innovative Medicine for Europe”;
 • opracowanie strategicznego planu rozwoju sektora medycznego w perspektywie średnio - i długofalowej, z uwzględnieniem zapewnienia rozwoju dla polskich innowacji w medycynie oraz promocji polskiego sektora farmaceutycznego;
 • wspieranie innowacji w zakresie poszukiwania nowych leków i terapii oraz stymulowanie kierunków rozwoju w zakresie innowacji w medycynie, jak również zapewnienie spójności poczynań partnerów z wytycznymi państwowymi w zakresie wzrostu konkurencyjności przemysłu farmaceutycznego oraz współpraca z administracją rządową w obszarze uregulowań prawnych i środków finansowych przeznaczonych na podnoszenie konkurencyjności sektora farmaceutycznego;
 • wzrost efektywności i skrócenie czasu leczenia połączone z zwiększeniem dostępności terapii;
 • zamiana procedur chirurgicznych na procedury ambulatoryjne, a tym samym redukcja kosztów hospitalizacji i oszczędności dla polskiej służby zdrowia;
 • poszukiwanie terapii na choroby dotąd nieuleczalne poprzez stymulowanie i finansowanie badań podstawowych w medycynie, realizacja wyników i promocja ich wdrożenia na rynek;
 • pozyskiwanie funduszy na badania naukowe i transfer technologii do przemysłu w ramach programów ramowych Unii Europejskiej, fundacji zagranicznych i krajowych;
 • wypracowanie polskich wniosków i propozycji do strategicznego programu badań, polityki i prawodawstwa na rzecz innowacji w Unii Europejskiej;
 • edukacja, promocja i upowszechnianie wiedzy o innowacjach w polskiej medycynie”