Galeria

Zdjęcia zostały wykonane w Ministerstwie Zdrowia, 12 pażdziernika 2005 r. podczas podpisywania porozumienia pomiędzy Polskimi firmami farmaceutycznymi i biotechnnologicznymi o utworzeniu Polskiej Platformy Technologicznej Innowacyjnej Medycyny.