Badania

Opracowanie przełomowych rozwiązań medycznych opiera się na poszukiwaniu nowych molekuł i tworzeniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Uczestnicy Polskiej Platformy Technologicznej Medycyny Innowacyjnej podejmują działania na rzecz rozwoju innowacyjności w medycynie, aby nowe leki oraz nowe technologie tworzone w oparciu o polskie wynalazki poszerzały dostępność terapii dla pacjentów, pomagały ratować ludzkie życie, a także przynosiły dochód polskiej gospodarce.

Centra badawczo-rozwojowe są niezbędnym elementem umożliwiającym tworzenie nowoczesnych terapii oraz opracowywanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Działalność badawczo-rozwojowa generuje jednak duże nakłady finansowe. Jak wynika z szacunkowych danych, koszty wynalezienia i wprowadzenia na rynek nowego leku w latach 1994 – 2000 oscylowały na poziomie 900 milionów dolarów. Aby sprostać wymaganiom finansowym i mieć szansę na skuteczne konkurowania na rynku europejskim, polskie przedsiębiorstwa farmaceutyczne muszą wypracować kapitał, który pozwoli na finansowanie inwestycji.

Analiza średnich wydatków na działalność badawczo-rozwojową w krajach Unii Europejskiej wykazała, że są one czterokrotnie większe w porównaniu z polskimi wynikami. Przekraczają 2,2% PKB, natomiast w krajach sąsiadujących z Polską wynoszą 1,35% PKB. Obniżenie kosztów inwestycji na innowacje w medycynie wymaga wspólnych działań, które zostaną podjęte zarówno przez prywatny sektor farmaceutyczny jak i instytucje publiczne. Firmy będące uczestnikami polskiego rynku medycznego muszą inwestować w innowacyjny rozwój, aby stać się solidnym partnerem oraz stroną w dyskusji dotyczącej systemu ochrony zdrowia.

Strategia wypracowana przez Członków Polskiej Platformy Technologicznej Innowacyjnej Medycyny ma stworzyć podstawy dla rozwoju badań w zakresie innowacji w polskiej medycynie, zarówno dla firm farmaceutycznych, jak również zajmujących się produkcją sprzętu medycznego. Umożliwi to efektywne poszukiwanie innowacyjnych leków oraz przełoży się na tworzenie nowych technologii medycznych.

Raport Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów pt. Polska 2030